HCM-Tặng hạt giống khổ qua rừng

  • Thread starter lbbuu2005
  • Ngày gửi
lbbuu2005

lbbuu2005

Lữ khách
#1
Đã hết................ thanks!
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.images-new.tapchilamdep.com%2Fimages%2Fnews%2Fpost%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F10%2F2012-10-10.02.15.04-untitled-5.gif&hash=dfff9b268f5aba99b80a75ea7ab51631

proxy.php?image=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-uZgstbeKHv8%2FUMEUOXS5vjI%2FAAAAAAAACU0%2FJhVG7qdJQCo%2Fs400%2FQu%25E1%25BA%25A3%2520kh%25E1%25BB%2595%2520qua%2520r%25E1%25BB%25ABng%2520Mi%25E1%25BB%2581n%2520Nam.jpg&hash=2929755bec2449a07356b2467472d131
 

Last edited:
* Hướng dẫn sử dụng Web

* Hướng dẫn sử dụng Web

Ý thơ lời Nhạc
#2
Mình có 1 số ít hạt giống khổ qua rừng tặng ace nào có nhu cầu trồng.
ĐT: O9O3.977.OO6
Lương Văn Can, F.15, Q.8
proxy.php?image=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-uZgstbeKHv8%2FUMEUOXS5vjI%2FAAAAAAAACU0%2FJhVG7qdJQCo%2Fs400%2FQu%25E1%25BA%25A3%2520kh%25E1%25BB%2595%2520qua%2520r%25E1%25BB%25ABng%2520Mi%25E1%25BB%2581n%2520Nam.jpg&hash=2929755bec2449a07356b2467472d131
Qua Q8 xin hàng thôi, nhường cho Agriviet xin ít hạt giống nhé ! Mang về Cửa Hàng Agriviet trồng cho anh em gần xa tới ngắm !!!
 
tamthusu

tamthusu

Gà Vẩy cá Hoàng Đế - Anh quốc - 0913.143.253
#7
Hạt khổ qua rừng trồng dùng ăn nên thuốc lắm!
 

Đối tácTop