Thời Điểm Ra Hoa Sầu Riêng ? 5 bước Chăm Sóc Hoa Sầu Riêng?

Thời Điểm Ra Hoa Sầu Riêng ? 5 bước Chăm Sóc Hoa Sầu Riêng?

Thời Gian Ra Hoa Sầu Riêng ?

Hoa dành riêng cho mùa hoa vào mùa xuân và mùa hè, đỉnh cao thường xuyên vào tháng 4-6. Mùa có thể thay đổi tùy chọn và điều kiện miền. Nhiệt độ tối thiểu để tăng cường đặc biệt ở khoảng 20-25°C.


Thời gian từ khi mọc mầm hoa dành riêng cho đến khi nở tùy thuộc vào từng giống nhau. Thời gian này thường từ 43 – 48 ngày ở riêng cơm vàng sữa hạt lép; 46 – 50 ngày Ở Khổ qua xanh riêng; 56 – 58 ngày ở Ri 6 riêng; 45 – 50 ngày . Xem Thêm
 
Back
Top