Help gấp. Bưởi không ra hoa

quoccuongsm

Lữ khách
#1

Tình hình là bưởi nhà e không ra mầm hoa mà chỉ toàn ra chồi ngọn. E cũng xiết nước. Phun thuốc tạo mầm
Đầu tháng 4 e xiết nước hơn 10 ngày.
Sau đó e lặt lá già. Khoảng 2 ngày
Bỏ phân npk 20.20.15 mỗi gốc 300gr
Phun 2 đợt thuốc tạo mầm hoa
Tưới nước. Nay đã hơn 10 ngày mà toàn thấy chồi mà không có mầm hoa. Bác nào có nhiều kinh nghiệm tư vấn hộ e cái. Đây là lần đầu e làm hoa. Thanks ạ
 

Last edited:

anhkiet95

Thành viên mới
#2

Tình hình là bưởi nhà e không ra mầm hoa mà chỉ toàn ra chồi ngọn. E cũng xiết nước. Phun thuốc tạo mầm
Đầu tháng 4 e xiết nước hơn 10 ngày.
Sau đó e lặt lá già. Khoảng 2 ngày
Bỏ phân npk 20.20.15 mỗi gốc 300gr
Phun 2 đợt thuốc tạo mầm hoa
Tưới nước. Nay đã hơn 10 ngày mà toàn thấy chồi mà không có mầm hoa. Bác nào có nhiều kinh nghiệm tư vấn hộ e cái. Đây là lần đầu e làm hoa. Thanks ạ
Em xin trả lời giúp a như thế này,
1. Xiết nước 10 ngày là chưa đủ thời gian để cây tạo mầm hoa. Phải từ 20 - 25 ngày
2. Cơi đọt và mầm hoa là tỉ lệ nghịch với nhau, cây a ra đọt như v chắc chắc sẽ ko có hoa rồi.
3. Tại sao a lại chon 20.20.15, Lúc trước khi xiết nước a phải bón phân có hàm lượng Lân cao, Càng ít Đạm càng tốt, vì khi có đạm sẽ kích đâm chồi, như v cây sẽ ko cho ra hoa.
 

moi lam nong dan

Thành viên mới
#3

Tình hình là bưởi nhà e không ra mầm hoa mà chỉ toàn ra chồi ngọn. E cũng xiết nước. Phun thuốc tạo mầm
Đầu tháng 4 e xiết nước hơn 10 ngày.
Sau đó e lặt lá già. Khoảng 2 ngày
Bỏ phân npk 20.20.15 mỗi gốc 300gr
Phun 2 đợt thuốc tạo mầm hoa
Tưới nước. Nay đã hơn 10 ngày mà toàn thấy chồi mà không có mầm hoa. Bác nào có nhiều kinh nghiệm tư vấn hộ e cái. Đây là lần đầu e làm hoa. Thanks ạ
quan trọng đây là giống bưởi gì mùa này đâu phải thời vụ ra hoa ngoiaf bưởi da xanh các loại bưởi khác rất khó chi ra hoa mua này\
 

Thanhqn89

Thành viên mới
#4

Tình hình là bưởi nhà e không ra mầm hoa mà chỉ toàn ra chồi ngọn. E cũng xiết nước. Phun thuốc tạo mầm
Đầu tháng 4 e xiết nước hơn 10 ngày.
Sau đó e lặt lá già. Khoảng 2 ngày
Bỏ phân npk 20.20.15 mỗi gốc 300gr
Phun 2 đợt thuốc tạo mầm hoa
Tưới nước. Nay đã hơn 10 ngày mà toàn thấy chồi mà không có mầm hoa. Bác nào có nhiều kinh nghiệm tư vấn hộ e cái. Đây là lần đầu e làm hoa. Thanks ạ
Bưởi của bạn ra hoa chưa vậy, vừa rồi mình cũng làm như cách của bạn cho bưởi da xanh, mới đầu thì nó cũng ra mầm như vậy nhưng sau đó lại ra hoa ở những mầm đó.