HN - Bán 1 Cu Gáy lúc bổ 5-lúc bổ 6 & 1 Gáy Bạch đề-mỏ phớt hồng

BigBird

Thành viên mới
#1
MS1. ĐÃ BÁN 1 con do chim nhà ghép đẻ ra LỨA 3 đc hơn 1 năm tuổi, chim Mã Phấn, dáng dấp đẹp, ko tật lỗi. Chim đã đầy đủ cườm, gáy gọi giọng Kim pha bổ 5-lúc chớm căng thỉnh thoảng ra bổ 6, nếu nuôi Nổi căng hẳn chắc sẽ ra bổ 6 nhiều hơn. Con gáy này đề bố mẹ tự nuôi, treo chỗ ko gần người nên vẫn còn hơi nhát.

Xem hình ảnh lúc non và thông tin về cặp Bố mẹ tuyển chọn đẻ LỨA 3 ở đây: CLICK HERE Chim chưa đẻ, chưa gù, khả năng chắc là Mái. Tel: 01662989111

Ảnh mới chụp hiện thời. Chim vừa bắt ra cắt lông đuôi, lông cánh.

MS2. ĐÃ BÁN 1 con do chim nhà ghép đẻ ra LỨA 6 đc 10 tháng tuổi, chim Mã Phấn, dáng dấp đẹp, ko tật lỗi. Chim đã đầy đủ cườm, gáy gọi giọng Kim pha bổ 5, có 1 móng hậu Bạch Đề hơi lem đen một chút, mỏ phớt Hồng. Con gáy này đề bố mẹ tự nuôi, treo chỗ ko gần người nên vẫn còn hơi nhát.

Xem hình ảnh lúc non và thông tin về cặp Bố mẹ tuyển chọn đẻ LỨA 6 ở đây: CLICK HERE Chim chưa đẻ, chưa gù, khả năng chắc là Mái. Tel: 01662989111

Ảnh mới chụp hiện thời. Chim vừa bắt ra cắt lông đuôi, lông cánh.

Móng hậu Bạch Đề lemMỏ phớt Hồng 

Last edited: