HN - Gà Thái Vàng Tàu Cần Bán

  • Thread starter coongvip
  • Ngày gửi
C

coongvip

Lữ khách
#1
hiện nay ko có ý định nhân giống vàng tàu nữa nên có dư 1 cặp vàng tàu khoảng 4 tháng tuổi cần bán , gà trống vàng tàu chân cao và mái vàng tàu chân lùn

gà trống hồi đó cố tình mua chân cao để cho dễ đạp mái nhằm làm giống nọc

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F30052010065.jpg&hash=6b65b7f8eda142558a1378be0cb9b1b0


và mái lùn tịt..............!

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F30052010066.jpg&hash=9765a02487e4384ba8ba905c0e130267


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F30052010069.jpg&hash=528cb3f38951273a76fd4c4e98e0a824


giá 1tr5 cả cặp
ai có nhu cầu xin liên hệ Khanh 0983152440 62 tôn đức thắng - HN
 

C

coongvip

Lữ khách
#5
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 

Đối tácTop