Thảo luận Hỏi chất lượng giống Cây dược liệu ?

#1
Chào các Bác ! Ai đang trồng cây dược liệu cho tôi hỏi các Bác lúc nhập giống ở Trung tâm giống ở đâu vậy ,chất lượng uy tín không vậy .ở miền bắc.
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx