Hội nuôi giun

dam.vuong

Nhà nông nghiệp dư
#1
Hội nuôi giun trên Facebook hoạt động đã lâu. Hôm qua 7/7, tại Hà Nội, Hội đã nhóm họp offline lần đầu để bàn việc thành lập Câu lạc bộ (Hiệp hội) nuôi giun, với sự có mặt của khoảng 40 người. Hội nghị đã bầu Ban Quản trị lâm thời do anh Công Trí làm chủ tịch. BQTLT sẽ soạn thảo Điều lệ và chuẩn bị thành lập chính thức CLB trong thời gian tới.
 

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#2
Hội nuôi giun trên Facebook hoạt động đã lâu. Hôm qua 7/7, tại Hà Nội, Hội đã nhóm họp offline lần đầu để bàn việc thành lập Câu lạc bộ (Hiệp hội) nuôi giun, với sự có mặt của khoảng 40 người. Hội nghị đã bầu Ban Quản trị lâm thời do anh Công Trí làm chủ tịch. BQTLT sẽ soạn thảo Điều lệ và chuẩn bị thành lập chính thức CLB trong thời gian tới.
Có hình offline giới thiệu mọi người đi Chú!
 
Top