Hội thi gà đông tảo.Công thức ăn chăn nuôi Thành Long Hân Hạnh đồng hành cùng hội thi.