Hỏi về phân lân?

nickca

Lữ khách
#1
MÌnh có nghe nói phân lân có hai loại là phân lân và supe lân. Hai phân này khác nhau nhau như thế nào và tác dụng ra sao?