Hỏi về phòng thiên địch cho trùn quế.

  • Thread starter Khacvinh1990ptdh
  • Ngày gửi
Tình hình là em có 10m2 trùn quế nuôi đc 5 tháng mà không thấy có tiến triển gì cả. Hầu như ngày nào cũng kiểm tra. Thấy trong luống có thạch sùng( loại con nhỏ mà hay bò trên tường trong nhà ý),cả dế hình như không phải dế trũi(loại con bé bằng nửa ngón tay út màu hơi trắng ý) các pro nuôi trùn quế có hay gặp tình trạng như vậy không? Hai con đó có tàn phá trùn quế nhiều không và nếu có thỳ phải làm sao( dế thì dễ phòng chứ nếu thạch sùng mà tấn công thỳ em thấy hơi khó vì tìm kiếm trên mạng không có cách diệt thạch sùng hiệu quả). Mong các pro chỉ giáo. Xin cảm ơn.
 
Back
Top