hỏi về sâu hại dừa

Tình hình là dừa nhà em bị sâu đục thân tàn phá , cây nào nó ăn tới ngọn là xong mục luôn trong ruột. Bác nào biết cách phòng trị xin chỉ giúp em cảm ơn nhiều!
 


kinh nghệm thôi nha. có thể ban thử vài cây. cho một ít muối lên tau dừa để phồng chống sâu dừa
 


Back
Top