Hôm trước có mua vài em gà anh em cho ý kiến..

snoopy0803

Lữ khách
#1
Mấy tháng trước có mua vài em gà nhun mói 5 tháng mà đã de rồi liệu có hại cho con gà không[DOUBLEPOST=1404317244][/DOUBLEPOST]
20140617_160404.jpg
20140617_160404.jpg
20140617_160404.jpg
20140629_170734.jpg
[DOUBLEPOST=1404317312][/DOUBLEPOST]
Mấy tháng trước có mua vài em gà nhun mói 5 tháng mà đã de rồi liệu có hại cho con gà không[DOUBLEPOST=1404317244][/DOUBLEPOST]
20140617_160404.jpg
20140617_160404.jpg
20140617_160404.jpg
20140629_170734.jpg
[DOUBLEPOST=1404317370][/DOUBLEPOST]20140629_170926.jpg[DOUBLEPOST=1404317607][/DOUBLEPOST]
20140629_170926.jpg
20140629_170741.jpg
 

File đính kèm

Last edited:

thankyou

Thành viên mới
#5
Chúc mừng nuôi quá tốt rồi đây em nó mới đẻ sớm đay mà.....giống cha mẹ nó y chang

Gà này là giống silver laced wyandottes một giống gà siêu đẹp và đẻ tốt có vài mẫu màu rất độc đáo, và bạn kinhkha79 nói gà vảy cá là gần đúng vì nó là gà tổ của con gà vảy cá bây giờ....
Cứ gọi tụi nó là vảy cá đít bự nhé..... Size bantam trống 1,3kg mái 1kg.
 

snoopy0803

Lữ khách
#6
Chúc mừng nuôi quá tốt rồi đây em nó mới đẻ sớm đay mà.....giống cha mẹ nó y chang

Gà này là giống silver laced wyandottes một giống gà siêu đẹp và đẻ tốt có vài mẫu màu rất độc đáo, và bạn kinhkha79 nói gà vảy cá là gần đúng vì nó là gà tổ của con gà vảy cá bây giờ....
Cứ gọi tụi nó là vảy cá đít bự nhé..... Size bantam trống 1,3kg mái 1kg.


Hi de duoc 5 trung roi ma be qua em ko cho ap luoc an :))