Hướng dẫn chữa bệnh quắn lá, xoăn đọt, xọt trắng.

#1
Chào các bạn, sau thời gian nghiên cứu bệnh, mình đã thực nghiệm và hiện tại đã thành công. khi gặp các bệnh quắn lá, xọt xanh trắng chanh dây. như ảnh dưới


Sau khi phục hồi

Cùng các biệm phạm canh tác thì mọi người nông dân đều biết. Bệnh sẽ khỏi 60% sau đó hết dần trong các lần phun tiếp theo. Lưu ý trong quá trình điều trị, ko dùng thuốc trừ sâu.
Nếu các bạn rảnh ghé mình nhé, mình ở khu vực Đức Trọng- Lâm Đồng. Sẽ cố gắng hỗ trợ bà con. " cái vui nhất là đam mê"
SDT mình 0909089145
 

muahecuaem

Thành viên mới
#2
Chào các bạn, sau thời gian nghiên cứu bệnh, mình đã thực nghiệm và hiện tại đã thành công. khi gặp các bệnh quắn lá, xọt xanh trắng chanh dây. như ảnh dưới


Sau khi phục hồi

Cùng các biệm phạm canh tác thì mọi người nông dân đều biết. Bệnh sẽ khỏi 60% sau đó hết dần trong các lần phun tiếp theo. Lưu ý trong quá trình điều trị, ko dùng thuốc trừ sâu.
Nếu các bạn rảnh ghé mình nhé, mình ở khu vực Đức Trọng- Lâm Đồng. Sẽ cố gắng hỗ trợ bà con. " cái vui nhất là đam mê"
SDT mình 0909089145
Điều trị thế nào bạn