Bán Khét vàng trích râu, Khét Sữa ..... !!!

#1
có mấy em gà tơ 5 tháng Đang thay lông gà con ai cần PM em nha nha
gà mái có 5 em lứa gà 5 tháng tơ luôn nha
Thanh lý Khét Sữa + mái Nhạn nọc !!!! 2 em này giá ra đi nhanh là 1,7tr cón fix cho anh em nhiệt tình.............
Khét vàng trích râu 17 tháng !

Xem hình thì rõ nha anh em !!! đuôi còn mấy sợi máu, mã lông máu còn nhiều, con này bị gà mái tỉa vợi mã nên trông bộ mã hơi xa sút......... Bao đạp 1 trống 7 mái nha.........
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx