Kỹ thuật bón phân đón đòng và quản lý dịch hại

  • Thread starter huongoi100
  • Ngày gửi
huongoi100

huongoi100

Niềm Tin Vào Chất Lượng
#1
400_thvl_46.jpg
Việc bón phân đón đòng đúng thời điểm và đúng loại phân và bảo vệ lá đòng ở giai đoạn này là rất quan trọng. Vậy làm thế nào để có đòng lúa to, bông lúa nặng để cuối vụ đạt năng suất cao luôn là mong muốn của nhiều nhà nông.
Để có được đòng to, bông nhiều hạt thì việc xác định thời điểm bón phân đón đòng rất quan trọng nó quyết định số hạt trên bông. bà con cần phải bón phân đón đòng đúng lúc và đủ lượng. Thời điểm bón nuôi đòng ảnh hưởng đáng kể đến dịch hại giai đoạn cuối vụ và năng suất: nếu bón sớm phân đạm rất dễ thất thoát, nhiều sâu bệnh; bón trể thì lúa thiếu dinh dưỡng cần thiết để tạo nên gié và hạt
 

Đối tác


Top