Kỹ thuật làm chuồng và nuôi nhím

  • Thread starter doanh39d
  • Ngày gửi
D

doanh39d

Guest
#1
Ch&agrave;o c&aacute;c B&aacute;c, em đang muốn tận dụng khu đất sau nh&agrave; khoảng 50m2 bằng nu&ocirc;i nh&iacute;m. Khu nh&agrave; em rất nhiều nguồn thức ăn cho nh&iacute;m (đồng b&atilde;i S&ocirc;ng Hồng). Em muốn bắt đầu bằng một hoặc 2 cặp nh&iacute;m để g&acirc;y dựng dần. Mong c&aacute;c B&aacute;c c&oacute; kinh nghiệm chia sẻ, gi&uacute;p em từ bước đi đầu ti&ecirc;n. B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; t&agrave;i liệu do kinh nghiệm viết ra từ dụng chuồng đến chăn nu&ocirc;i cho em xin với được kh&ocirc;ng ah? Hoặc c&oacute; địa chỉ n&agrave;o đang nu&ocirc;i nhiều kinh nghiệm trong khu vực HN th&igrave; giới thiệu cho em với nh&eacute;!&nbsp; <br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Văn Doanh
- Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 0982126900 - Fax: 0976151079
- email: doanh39d@gmail.com
 

Đối tác


Top