Kỹ Thuật-thời Gian Canh Tác ớt,dưa Leo,cà Chua

  • Thread starter banglang08848
  • Ngày gửi
Hiện tại chúng tôi muốn trồng thử nghiệm các giống cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tại Đồng Nai, đồng thời tiến hành so sánh thực nghiệm việc bón phân như kỹ thuật cũ và bón loại phân Vi sinh mới chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu. Chúng tôi mong muốn được sự giúp đỡ của các bạn hỗ trợ về :giống, thời gian gieo trồng,thời gian thu hoạch, thời gian thâm canh, năng suất từng loai cây.........Ngoài ra, mong muốn được cộng tác với các bạn muốn thử nghiệm với loại phân bón mới này .
Vui lòng liên hệ : tranthihongmai85@gmail.com
 
Top