Kỹ thuật trồng

  • Thread starter Hoang Quoc Khanh
  • Ngày gửi
Mình đang làm 1 báo cáo liên quan đến kỹ thuật canh tác cà phê. Chuyên gia nào am hiểu về kỹ thuật canh tác cà phê cho mình ý kiến tham khảo về vấn đề sau: Điều kiện thời tiết (nhiệt độ, lượng mưa, gió) như thế nào để thích hợp tiến hành các công việc:
1. Trồng mới/tái canh cà phê
2. Bón phân cà phê
3. Phun thuốc cà phê
4. Tưới nước cà phê
5. Thu hoạch cà phê
6. Sơ chế cà phê
7. Làm vườn ươm
8. Làm đất trồng cà phê
Cảm ơn nhiều.
 

Quảng cáo

Top