làm cách nào để cứu sống cây bò cạp vàng đây?

  • Thread starter tinhha
  • Ngày gửi
hôm nay khi đi học về em thấy thì bố em đã nhổ cây bò cạp vàng mà em trồng 10 năm nay lên để lấy chậu trồng cây ăn quả, em tiếc quá và đã trồng lại vì thấy nó còn 1 ít rễ. Theo các anh chị cây bò cạp vàng của em còn có thể sống được ko, nếu có thì hãy chỉ em cách cứu nó với:1^:
Xin nói thêm cây của em đã bị vặt trụi lá, khi em về thì thời gian rời khỏi đất của nó đã là 2 tiếng nhưng thời tiết hôm đó mát, ẩm vì mới mưa xong
 Quảng cáoTop