Lan Giả Hạc YaLy ( nở tại Long An )

  • Thread starter DQKhanh
  • Ngày gửi
DQKhanh

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#1
fb_img_1589982359252-jpg.56609

»
fb_img_1589982363898-jpg.56610

fb_img_1589982352083-jpg.56611

Cây trồng tại Long An . hoa Cánh Sáp Dầy và Rất Thơm
 

Đối tác

Top