Lào Cai - Bán 2 em chó Bắc Hà Xù Lửa - Ship Toàn Quốc