Lựa chọn giống gà để nuôi..?

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
A hỏi ae nào trên Hà Nội đi mua r gửi, hà nội nhiều nơi bán giống. 500 hơi nhiều nên chắc a phải thương lượng với chủ xe.
 


Top