Bán lưới nuôi cá lồng sông biển hồ

  • Thread starter caotoan
  • Ngày gửi
caotoan

caotoan

Lữ khách
#1
Lưới nuôi cá lồng sông biẻn hồ độ bền cao giá rẻ
Nhận gia công các loại lưới nuôi cá lồng sông biển hồ theo yêu cầu:
- Lưới có độ bền cao từ 4 năm đến 30 năm
- Lưới đầy đủ kích thước mắt lưới.
- Lưới được gia công cẩn thận, nứt từng mắt một.
- Giá thành phẩm: 45nghìn/1kg
Liên hệ trực tiếp để được tư vấn: MR.TOÁN 0916.430.449
ĐỊA CHỈ : CHỢ ĐẬP - HẢI XUÂN - HẢI HẬU - NAM ĐỊNH
proxy.php?image=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Vfz6HeeD_jI%2FU0_oxwHknnI%2FAAAAAAAAAGc%2FysJTh2PnedU%2Fs1600%2Fham%2Bh%25C3%25A0ng.bmp&hash=df3bf639f181583476c8bae8e7a73f6b

Hầm chứa lưới

proxy.php?image=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-LWRopYaF3pA%2FU0_otvPndjI%2FAAAAAAAAAGM%2FKqNGdF7Xt8k%2Fs1600%2Fky%2Bthuat%2Blam%2Blong%2Bnuoi%2Bca%2B1.jpg&hash=bec53eba085c79b78b23da7b680c99ae

Đường viền trên

proxy.php?image=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-7OdonLqkrvs%2FU0_ostnF9hI%2FAAAAAAAAAGI%2FkESaue4YfaU%2Fs1600%2Fky%2Bthuat%2Blam%2Blong%2Bnuoi%2Bca%2B2.jpg&hash=bec676e0adc0cfe786fe96768820e5d1

Đường viền góc

proxy.php?image=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-rwRytLLxJSU%2FU0_ovWvxQ0I%2FAAAAAAAAAGY%2FgJ_aUOhnrgg%2Fs1600%2Fky%2Bthuat%2Blam%2Blong%2Bnuoi%2Bca%2B3.jpg&hash=37059b033c0b995ec7e4d1aef0113dbf

Lồng lưới đã gia công
proxy.php?image=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-gWdt_aE9V7o%2FU0_pDaSl7VI%2FAAAAAAAAAGo%2F4c3YmM8J-zg%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL01.bmp&hash=fa30ce2fab39cc23a37a4adb0d2aac07


proxy.php?image=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-J2D7CYlRs3U%2FU0_pJhN4y-I%2FAAAAAAAAAGw%2FsxasI90iNz0%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL02.bmp&hash=23370a2b8f656f67e91282e154172f03


proxy.php?image=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-7UvYyGO9cCY%2FU0_pLWH45pI%2FAAAAAAAAAG0%2FFK5itr8Bh58%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL03.bmp&hash=0f29df6cdefa734737efde388fa1d7c5


proxy.php?image=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-8IakwZK-dDI%2FU0_qQG9-RXI%2FAAAAAAAAAHI%2F8laGJHwN50c%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL05.bmp&hash=3d2f39312191ccfa9cd86f1692f437f2

proxy.php?image=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-dQupL9h1h50%2FU0_tKJvl_lI%2FAAAAAAAAAH8%2FP-neDz-UYRg%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL11.bmp&hash=96041dedd637f83a62a22545b900eb4c

proxy.php?image=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-mf6_jhKGm8k%2FU0_tqpgsTCI%2FAAAAAAAAAIM%2F2SNeTNW0wWI%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL13.bmp&hash=d0caea1841074ff9c7b947fb9a65c719proxy.php?image=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-Di0EeNXmOEA%2FU0_t1jNRQwI%2FAAAAAAAAAIc%2FWYusiH2mkDM%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL15.bmp&hash=8564ba44f24eb5f66cde54901df361d0


proxy.php?image=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-frejii655lg%2FU0_yAWNBLxI%2FAAAAAAAAAIw%2FxoNYewWVbKI%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL17.bmp&hash=756763b553341eb869f4fb7a41d1c272


proxy.php?image=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-U1bQnkKisQg%2FU0_yDCGNjKI%2FAAAAAAAAAI4%2F4iDyaquAz-0%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL18.bmp&hash=7d12f1a0d42dece0fe85aa4c4ab15199


proxy.php?image=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-2a7jgqpbPso%2FU0_yhYcTJtI%2FAAAAAAAAAJQ%2Fiv6sd-jLR8Y%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL21.bmp&hash=3146670d29252706e9b667858c741d31


proxy.php?image=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-q9S0TRhn4ak%2FU0_ytKyctjI%2FAAAAAAAAAJY%2FDTtQSV4lblo%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL22.bmp&hash=431baff0c530107cf144e70f04136e18


proxy.php?image=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-eP0FDW6uCSc%2FU0_zD1909xI%2FAAAAAAAAAJg%2FjxBkvkE-9Xw%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL23.bmp&hash=9ab2cd0b2e93cdf5d203655bba17dcd2


proxy.php?image=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Mf2XZYFmkSo%2FU0_zFYbXHjI%2FAAAAAAAAAJo%2Fn9vdXIOURN8%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2BL24.bmp&hash=c0f690d676efd94cb3c1c12a0f5db041


proxy.php?image=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-R5XzGFUy6JM%2FU0_zIqoDAtI%2FAAAAAAAAAJw%2Fmnho7y3mOuM%2Fs1600%2Fl%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bi%2Bnu%25C3%25B4i%2Bc%25C3%25A1%2Bl%25E1%25BB%2593ng%2Bxanh%2Bd%25C6%25B0%25C6%25A1ng.bmp&hash=af350629fef31b301fc2291ab18d5aecproxy.php?image=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-jD6yKUdnNe8%2FVYtb2vSlw5I%2FAAAAAAAAAVA%2FMbFnskbpuM8%2Fs640%2Fluoi%252Blong%252Bnuoi%252Bca.JPG&hash=41571434f16b5bf89b38a7297a390c9a


proxy.php?image=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-xMvX4c5ILO4%2FVYtb2nzQ7HI%2FAAAAAAAAAVE%2Fi_Xd_fzGMxE%2Fs640%2Fluoi%252Bnuoi%252Bca%252Blong.JPG&hash=abf487126550b950a7dcbc63315c553b
 

Quảng cáo

Top