Mai chiếu thuỷ tam cang ngũ thường

  • Thread starter BON SAI GCT
  • Ngày gửi
B

BON SAI GCT

Lữ khách
#1
Agriviet.Com-image028fc.jpg

Agriviet.Com-101APPLE_IMG_1249.JPG

CẶP TAM CANG CAO 9CM HOÀNH 27CM
SĐT: 0913753145 ; 0907244751

Agriviet.Com-101APPLE_IMG_1329.JPG

BỘ 3 KIỂNG CỔ TAM CANG NGŨ THƯỜNG HOÀNH 40CM CAO 1M3
SĐT: 0913753145 ; 0907244751
BÁN 10 CẶ NỘC KIỂNG CỔ MAI NU MẶT KHI TỪ 2,5 ĐOẠN ĐẾN 3 ĐOẠN HOÀNH TỪ 30CM ĐẾN 37CM CAO TỪ 5CM ĐẾN 9CM.
SĐT: 0913753145 ; 0907244751
 

BON SAI GCT TG

BON SAI GCT TG

Lữ khách
#2
Agriviet.Com-image028fc.jpg

Agriviet.Com-101APPLE_IMG_1249.JPG

CẶP TAM CANG CAO 9CM HOÀNH 27CM
SĐT: 0913753145 ; 0907244751

Agriviet.Com-101APPLE_IMG_1329.JPG

BỘ 3 KIỂNG CỔ TAM CANG NGŨ THƯỜNG HOÀNH 40CM CAO 1M3
SĐT: 0913753145 ; 0907244751
BÁN 10 CẶP NỘC KIỂNG CỔ MAI NU MẶT KHỈ GỌNG CÔNG ĐẸP TỪ 2,5 ĐOẠN ĐẾN 3 ĐOẠN, HOÀNH GỐC 30CM CAO TỪ 50CM ĐẾN 90CM.
Agriviet.Com-101APPLE_IMG_1523.JPG

Agriviet.Com-101APPLE_IMG_1523.JPG

SĐT: 0913753145 ; 0907244751
 

Đối tácTop