mai kiểng cổ lâu năm

#1
xin lỗi.ban quản trị..ban quản trị có thể đăng lại chủ đề:mai kiểng cổ lâu năm dùm em lại được chứ?vì lý do kỹ thuật..như hôm bữa em nói cây mai này đã bán rồi nhưng bây giờ người ta lại không mua,không biết tại sao nữa,họ đã đặt tiền cọc rồi mà giờ bỏ tiền cọc luôn..ban quản trị diễn đàng giúp em
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx