Máy đo pH và độ ẩm đất - DM15

  • Thread starter hoangan.jp@gmail.com
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty XNK Thiết Bị Đông Á
- Địa chỉ: 50 Nguyễn Viết Xuân -Thanh Xuân - Hà Nội
- Tel, Fax: 0422463722 - 0977261085 ::: FaX
- email: hoangan.jp@gmail.com
================================

<p><font color="#00f000"><strong>M&aacute;y đo pH v&agrave; độ ẩm đất - DM15 </strong></font></p> <p>H&atilde;ng sản xuất: <a target="\&quot;_blank\&quot;" href="http://agriviet.com/%5C%22http://www.eievn.com/home/supply.asp?iSup=26%5C%22">TAKAMURA - JAPAN</a></p> <p>T&Iacute;NH NĂNG KỸ THUẬT: </p> <p>- Khoảng đo pH: 3 - 8 pH/ Độ ph&acirc;n giải: + 0.2 p</p> <p>- Khoảng đo độ ẩm: 10 - 80% / Độ ph&acirc;n giải: + 5%</p> <p>- Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng điện</p> <p>Li&ecirc;n hệ: Ho&agrave;ng An</p> <p>&ETH;iện thoại: 0422463722- 0977261085</p> <p>&ETH;ịa chỉ li&ecirc;n hệ: 50 Nguyễn Viết Xu&acirc;n - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội</p> <p>Chi tiết tại website: <a target="\&quot;_blank\&quot;" href="http://agriviet.com/%5C%22http://www.eievn.com/%5C%22">www.eievn.com</a></p> <p>&nbsp;</p>
 
Back
Top