máy làm cám công nghiệp dành cho ,gia súc ,gia cầm , thuỷ hải sản

  • Thread starter tia sáng mới
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tia sáng mới

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tia sáng mới
- Địa chỉ: YLAN _ ĐÀI LOAN
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: nguyenhai@ymail.com
================================

Mình&nbsp;là c&ocirc;ng nh&acirc;n ch&ecirc;́ tạo t&acirc;́t cả các dạng máy v&ecirc;̀ lĩnh vực làm thức ăn cho gia súc , gia c&acirc;̀m , thuỷ hải sản&nbsp; . sau g&acirc;̀n 3 năm làm vi&ecirc;̣c tại 1 cty ch&ecirc;́ tạo máy n&ocirc;̉i ti&ecirc;́ng ở ĐÀI LOAN đ&ecirc;́n nay t&ocirc;i đã lắm vững được kỹ thu&acirc;̣t ch&ecirc;́ tạo các dạng máy như tr&ecirc;n đã nói . N&ecirc;́u các bạn có ai mu&ocirc;́n tìm hi&ecirc;̉u th&ecirc;m v&ecirc;̀ lĩnh vực này xin li&ecirc;n h&ecirc;̣ với t&ocirc;i theo địa chỉ <a href="mailto:nguyenhai1209@ymail">nguyenhai1209@ymail</a>. với mong mu&ocirc;́n ngành ch&ecirc;́ tạo máy VN ngày 1 ti&ecirc;́n b&ocirc;̣ . N&ecirc;́u có t&ocirc;̉ chức hoặc doanh nghi&ecirc;̣p mu&ocirc;́n kinh doanh v&ecirc;̀ nghành cám các bạn có th&ecirc;́ vào <a href="http://www.hsinlih.com.tw/">www.hsinlih.com.tw</a>&nbsp;̣̣đ&ecirc;̉ tham khảo các dạng máy , khi các bạn đã&nbsp; quy&ecirc;́t mua sản ph&acirc;̉m của c&ocirc;ng ty chỉ c&acirc;̀n nói đc t&ocirc;i giới thi&ecirc;̣u các bạn xẽ đc 1 su&acirc;́t mi&ecirc;̃n phí sang ĐÀI LOAN thăm cty .
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top