mình có tắc kè miền bắc bán ai có nhu cầu mua liên hệ sdt 0915258017, có ảnh nhà mình nuôi,

RBlzuof.jpg

22107148594_1b49e48e48_o.jpg

56380b91aef10.jpg

PpX1eU.jpg

6CBFx6.jpg
 
Top