mn giup vs

  • Thread starter tuanthu
  • Ngày gửi

* Hướng dẫn sử dụng Web

Ý thơ lời Nhạc
làm sao để úp ảnh vậy mọi người
Bước 1: Bên dưới khung soạn thảo Click chọn ảnh để chọn hình từ máy tính
-Bước 2: Click chọn tiếp Upload để tải hình lên Website
-Bước 3: Click "Insert" hoặc "Chèn ảnh vào bài viết"

56938b680e212.jpg
 

viet ga mo

Có kinh nghiệm
u
Bước 1: Bên dưới khung soạn thảo Click chọn ảnh để chọn hình từ máy tính
-Bước 2: Click chọn tiếp Upload để tải hình lên Website
-Bước 3: Click "Insert" hoặc "Chèn ảnh vào bài viết"

56938b680e212.jpg
Bước 1: Bên dưới khung soạn thảo Click chọn ảnh để chọn hình từ máy tính
-Bước 2: Click chọn tiếp Upload để tải hình lên Website
-Bước 3: Click "Insert" hoặc "Chèn ảnh vào bài viết"

56938b680e212.jpg
cám ơn nhui . i love u
 

Bài viết tương tựTop