Mô hình Cá Lúa

  • Thread starter dinhnhat
  • Ngày gửi

trần hoàng tuyền

Thành viên mới
mình thấy mô hình kết hợp nuôi cá lóc. cá rô đồng hoặc cua kết hợp lúa khá hay. hoặc có thể cải tạo thành ao nổi nuôi thủy san chuyên canh. thân
 

Quảng cáo

Top