Mô hình Cá Lúa

  • Thread starter dinhnhat
  • Ngày gửi
úp lên cho mọi người giúp đở
7 năm đả trôi qua - mong mọi người giúp đở .
 
mình thấy mô hình kết hợp nuôi cá lóc. cá rô đồng hoặc cua kết hợp lúa khá hay. hoặc có thể cải tạo thành ao nổi nuôi thủy san chuyên canh. thân
 


Back
Top