Mô hình rừng trồng tại Bảo Lâm

  • Thread starter tiduta
  • Ngày gửi
Rừng trồng Keo tai tượng do Cty Trung Nam trồng năm 1997 tại TK 437 Bảo Lâm
rungbaolam%20%2847%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2838%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2843%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2840%29%20-%20Copy_320x200.JPG
d1,3 bình quân 22cm​
rungbaolam%20%2844%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2845%29_320x200.JPG
keotaituong_baolam.bmp
keotaituong_baolam2.bmp
ktt_bl5.bmp
keotaituong_baolam3.bmp
Keo tai tượng tái sinh tự nhiên tại TK 428 của Cty Kiến Á (trồng năm 1998, khai thác năm 2007)
rungbaolam%20%2853%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2857%29%20-%20Copy_320x200.JPG
có những gốc Keo tai tượng d = 52cm
rungbaolam%20%2859%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2856%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2854%29_320x200.JPG
tsinh_kttblam.bmp
Các khu rừng trồng thông 3 lá của Cty LN Bảo Lâm
rungbaolam%20%2814%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2811%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%283%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2810%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2818%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2820%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2825%29_320x200.JPG
rungbaolam%20%2824%29_320x200.JPG
 


Nhìn thấy cánh rừng như thế này, là niềm mơ ước của nhân loại. Hiện nay diện tích rừng ngày càng thu hẹp lại. Trái đất sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết bảo vệ rừng.
 


Back
Top