Mô hình rừng trồng tại Bảo Lâm

  • Thread starter tiduta
  • Ngày gửi
T

tiduta

Thành viên mới
#1
Rừng trồng Keo tai tượng do Cty Trung Nam trồng năm 1997 tại TK 437 Bảo Lâm
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252847%2529_320x200.JPG&hash=8c5751e616cf5838798f8406aff44970
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252838%2529_320x200.JPG&hash=e80e342a5abcf8b674a3a5972d2faa87
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252843%2529_320x200.JPG&hash=bb36f958d4690617c68d378d0e324785
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252840%2529%2520-%2520Copy_320x200.JPG&hash=fb80727f503785c73e50fbee6cc79145
d1,3 bình quân 22cm​
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252844%2529_320x200.JPG&hash=20469683478396f98edd7bab90beb300
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252845%2529_320x200.JPG&hash=37995116dbe8e730207b7f4ae13ac5da
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Fkeotaituong_baolam.bmp&hash=be12f9a6fe2c31b88701f14312191917
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Fkeotaituong_baolam2.bmp&hash=018eb36d26321bf7fb893598b2887893
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Fktt_bl5.bmp&hash=3888ab82266625cb897d1f1063b286f8
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Fkeotaituong_baolam3.bmp&hash=3be1cf1df6617a21e0652a55cbe6936d
Keo tai tượng tái sinh tự nhiên tại TK 428 của Cty Kiến Á (trồng năm 1998, khai thác năm 2007)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252853%2529_320x200.JPG&hash=f2615f16aa440729fac0822d54140985
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252857%2529%2520-%2520Copy_320x200.JPG&hash=605c6ff8d4376a25ce5a47f13da85a76
có những gốc Keo tai tượng d = 52cm
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252859%2529_320x200.JPG&hash=eec41af45c94e136f346966debe2fdb7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252856%2529_320x200.JPG&hash=a963e69939c3e4d84000e455c707f44e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252854%2529_320x200.JPG&hash=35039725ca014ac3786c3dc35c5e234f
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Ftsinh_kttblam.bmp&hash=2764c2e2e2cff6b3d46a6db9b217cd4b
Các khu rừng trồng thông 3 lá của Cty LN Bảo Lâm
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252814%2529_320x200.JPG&hash=03c804db2f85ee1aea71168b9b6ed144
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252811%2529_320x200.JPG&hash=ede85166dcf00c7d28dd2f0ab18206c9
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%25283%2529_320x200.JPG&hash=3c6b00a94850c34f4519b920a442a07c
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252810%2529_320x200.JPG&hash=b87ca18820b999e744ad12014d46d004
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252818%2529_320x200.JPG&hash=47cfc5d12c7c1b739ae4ea8b46fce08c
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252820%2529_320x200.JPG&hash=f0ba0c5918950f57e7ff0d885db27543
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252825%2529_320x200.JPG&hash=9d548708c8c4e14d42372ed0636b9564
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnonglamdong.com%2Frtrong_blam%2Frungbaolam%2520%252824%2529_320x200.JPG&hash=6a396422ea6ef8147d08eb9d1003f579
 
hoangleminh

hoangleminh

http://caychumngay.com
#2
Nhìn thấy cánh rừng như thế này, là niềm mơ ước của nhân loại. Hiện nay diện tích rừng ngày càng thu hẹp lại. Trái đất sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết bảo vệ rừng.
 

Quảng cáo

Top