Mua hạt trám đen trên 2.3 cm

#1
Công ty dược Minh Anh cần mua Hạt trám đen (không mua hạt trám trắng)

- Số lượng 1600 tấn

- Loại hạt khô

- Cần mua hạt trám đen. Đường kính hạt 2,3 cm trở lên số lượng lớn
- Hạt trám đã sạch vỏ. Hạt già. Chỉ mua hạt trám đen, không mua hạt trám trắng
- Giá liên hệ - giao hàng tại Hà Nội.

Liên hệ Anh Minh - 0976 0606 07


Thanks & Regards
LÊ MINH
Công ty TNHH Nông dược bản H”Mông – Sapa
Địa chỉ: Tổ 9B – Đường Điện Biên Phủ – Thị trấn Sapa – Huyện Sapa
Điện thoại: 0203.888.889- DT:0976.06.06.07 – Mobile : 097.938.9999 - Fax: 0203.873.467
Web: www.duocminhanh.com.vn
Email: leminhmaphaco@gmail.com
Loại 1 : Công ty dược Minh Anh cần mua hạt trám trâu (Trám chim 乌榄 )

1. Thông tin cụ thể về trám trâu (Trám trâu (Trám chim 乌榄 )) :

Yêu cầu đường kính : Ngang 1,5cm trở lên.


2.Liên hệ để làm việc :

Gặp anh : LÊ MINH
Công ty TNHH Nông dược bản H”Mông – Sapa
Địa chỉ: Tổ 9B – Đường Điện Biên Phủ – Thị trấn Sapa – Huyện Sapa
Điện thoại: 0203.888.889 - DT: 0976.06.06.07 – Mobile : 097.938.9999 - Fax: 0203.873.467

Website : www.duocminhanh.com.vn - www.maphaco.vn

2.Hình ảnh hạt Trám trâu (Trám chim 乌榄 )


Loại 2 : Công ty dược Minh Anh cần mua Trám thóc (trám đen)

1. Thông tin cụ thể về trám thóc (Trám đen) :

Đường kính trám thóc (trám đen) : 2cm

Yêu cầu chọn từ hạt trám thóc lấy ra những hạt to đường kính ngang trên 2cm mua tính tiền theo hạt
2.Liên hệ để làm việc :


Gặp anh : LÊ MINH
Công ty TNHH Nông dược bản H”Mông – Sapa
Địa chỉ: Tổ 9B – Đường Điện Biên Phủ – Thị trấn Sapa – Huyện Sapa
Điện thoại: 0203.888.889 - DT: 0976.06.06.07 – Mobile : 097.938.9999 - Fax: 0203.873.467

Website : www.duocminhanh.com.vn - www.maphaco.vn