Bán Mỹ tho bán bồ câu nhật và bồ câu gà

#1
Em có bán bồ câu gà va bồ câu nhật......Anh em nào thích thi alo Trí!
Sdt: 01655558890 hoặc 0969806608.


gà vàng

Bồ câu nhật


--------


Gà vàng

Gà nâu

Nhật đen
 

Last edited:
Top