mytho bán bồ câu nhật trắng và đen.bồ câu gà màu trắng

#1
2 trống nhật trắng giá 800k/1em đang đẻ.
1mái nhật đen giá 500k còn tơ.
1 cặp bồ câu gà màu trắng đang đẻ giá ra đi 1tr4
 

Top