Thảo luận Nấm giống như mộc nhĩ mọc từ Rơm, có ăn được ?

Le thi Khanh ly

Có kinh nghiệm
#2
Nấm đó không mọc từ rơm đâu. Khả năng là có cây thân gỗ trong đống rơm đó. Đa số nấm mộc nhĩ từ cây đều ăn được nhưng chưa biết chắc chắn nó độc ko thì đừng nên mạo hiểm sức khỏe. Giờ có điều kiện nhiều ko thiếu thốn như ông bà ta ngày xưa. Còn muốn biết chính xác, bạn bắt ốc sên, loại kiếm ăn ban đêm, hoặc cuốn chiếu nhốt nó chung với tai nấm tươi, chúng ăn là nấm ko độc
 

Bài viết có nội dung tương tự

Top