NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM TRICHODERMA VIRIDE BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN BÁN RẮN BÃ KHOAI MÌ ...

#1
NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM Trichoderma viride BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN BÁN RẮN BÃ KHOAI MÌ TRONG HỆ THỐNG THÙNG QUAY
Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Thúy Hương
Bài đã được đăng ở Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 15/2015
http://www.tapchikhoahocnongnghiep....ng-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-15-2015-65/

Tóm Tắt

Bã khoai mì là một chất mang lý tưởng cho việc sản xuất chế phẩm vi sinh bằng phương pháp lên men bán rắn dạng thùng quay. Thiết bị này nhiều ưu điểm như làm chuyển đảo môi trường, làm tăng trao đổi nhiệt và tiết kiệm diện tích mặt bằng. Đối tượng nấm được sử dụng là chủng Trichoderma viride VTCC-F-754, chủng này có nhiều ưu điểm như phát triển nhanh trên môi trường thạch và có khả năng phân giải cellulose và tinh bột cao trên môi trường CMC và tinh bột. Việc xác định tọa độ tâm của một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh bào tử Trichoderma viride trong môi trường bã khoai mì là nền tảng cho thí nghiệm quy hoạch thực nghiệm thông qua phần mềm Statgraphics Centurion XV. Kết quả cho thấy chủng giống Trichoderma viride VTCC-F-754 có mật độ bào tử 2,69x109 (bào tử/g) với các điều kiện tối ưu như độ ẩm 60,9%, tỷ lệ giống 1,14% (x108, v/w), tỷ lệ bổ sung (NH4)SO4 0,57% và tỷ lệ bổ sung KH2PO4 0,15%.


Từ khóa: Bã khoai mì, chế phẩm vi sinh, lên men bán rắn, thùng quay, Trichoderma viride.
 

hungduoctue

Lữ khách
#2
Việc tạo Enzym chỉ có tác dụng phân hủy nhanh hơn thức ăn vật nuôi chứ muốn nuôi có hiệu quả thì phải nuôi trichodema để vừa có enzym vừa có tác dụng bảo vệ đường hô hấp và tiêu hóa.