Nhãn IDO xã Tân Thuận Đông, Tp Cao Lãnh

Viet Quoc

Lữ khách
#7
Tôi vưa trồng khoảng 0,5ha nhãn IDO nhưng mới trồng không rõ về cách chăm sóc ( bón phân, phun thuốc sâu bệnh,....). Mong được tư vấn và trao đổi với các anh chị gân xa.
Email: vietquoc150889@gmail.com
 

#8
Ở ngoài bắc chúng em thì đang trồng nhãn T6 quả to chất lượng tuyệt vời mỗi tội dễ tách
 

Bài viết có nội dung tương tự