Nhận phối giống chó rottweiler dòng đại

#1
Nhận phối giống chó rottweiler dòng đại. Hiện nay nhà đang nuôi 2 con đực được gần 3tuổi đang trong thời gian xung, đã có nhiều sản phẩm cực đẹp ở Hà Nội và các tỉnh lân cận như phủ Lý, ha nam, nam định, phúc yên, sơn tây và nhiều tỉnh khác ai có nhu cầu.
Liên hệ: 0945464275