Nhờ AE Phán Dùm

Em Vừa mua 1 cập bồ câu . Về nhà có 1 con hay gù gù nó còn đè đạp con kia nửa nhưg tại sao nó dành tổ đẻ với con kia. Mong AE trả lời dùm
 
Top