nhờ các anh các chú có kinh nghiệm nuôi ốc hương giống giúp đỡ

  • Thread starter Minh Tâm zx
  • Ngày gửi
cách cho xuống ấu trùng verliger .(ép xuống vì ấu trùng xuống đáy rất ít) đã 20 ngày mà số ấu trùng xuống đáy rất ít >5%
 
Top