Những động vật hoang dã (khác thường)

  • Thread starter linh_tung_wi
  • Ngày gửi
linh_tung_wi

linh_tung_wi

Nhà nông nghiệp dư
#1
CÁC BẠN XEM NHÉ?
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BIMG%5Dhttps%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-EqrpDCSBra8%2FTsiF3ff1RxI%2FAAAAAAAAGgs%2F_XuJvmrwRck%2FAgriviet.Com-30243909_tn_anhngo30788.jpg&hash=a5518c17ab14add3efd3ba73e3f6267c
Agriviet.Com-30243909_tn_anhngo30789.jpg
Agriviet.Com-30243909_tn_anhngo307810.jpg
Agriviet.Com-30243909_tn_anhngo30781.jpg
Agriviet.Com-30243909_tn_anhngo30784.jpg
Agriviet.Com-30243909_tn_anhngo30785.jpg
Agriviet.Com-30243909_tn_anhngo30786.jpg
Agriviet.Com-30243909_tn_anhngo30787.jpg
[/IMG]
 

baby_plm

baby_plm

nông dân làm biếng
#3
Người đăng cần xác minh lại các hình trên. Theo kinh nghiệp chỉnh sửa ảnh 1 thời thì đa phần các ảnh trên có sự can thiệp của trình photoshop.
 

Đối tác



Top