Những mẫu hồ thuỷ sinh đang trưng bày tại Caxinh Aquarium 104 YWang phần 2

ca xinh

Lữ khách
#1
Mẫu số 9 : Hồ dài 80 rộng 40 cao 60,lọc tràn,dán không kiềng ,dấu keo, 4 bóng 80 (Đã Bán)


[video=youtube;9azt8nmBRDk]

Mẫu số 10 : Hồ dài 100 rộng 50 cao 60,lọc tràn,viền toàn bộ bằng kính thuỷ đen , 3 bóng 100
(Đã Bán)

[video=youtube;4MOMzzvym3U]
Mẫu số 10 : Hồ dài 100 rộng 40 cao 60,lọc tràn,viền toàn bộ bằng kính thuỷ đen , 3 bóng 100 (Đã Bán)


[video=youtube;tSNBIOQjtAs]

Mẫu số 11 : Hồ dài 80 rộng 40 cao 60,lọc tràn,dán không kiềng ,dấu keo, 4 bóng 80
(Đã Bán)


[video=youtube;8CiyzGSdQ9A]

Cập nhật hình mới nhất : Đã Lên fullMẫu số 13 : Hồ dài 80 rộng 40 cao 60,lọc tràn,dán không kiềng ,dấu keo, 4 bóng 80


[video=youtube;TEJFJ7wQdPY]

Cập nhật hình mới nhất : Đã Lên fullMẫu số 14 : Hồ dài 80 rộng 40 cao 60,lọc tràn,dán không kiềng ,dấu keo, 4 bóng 80
(Đã Bán)

[video=youtube;yGLiX1GF48k]https://www.youtube.com/watch?v=yGLiX1GF48k[/video]Mẫu số 15 (Đã Bán): Hồ dài 150 rộng 60 cao 80,lọc ngoài JEBO 828,viền toàn bộ bằng kính thuỷ đen, 4 bóng 120[video=youtube;XIfl4rObGxw]http://www.youtube.com/watch?v=XIfl4rObGxw&feature=youtu.be[/video]

Một số hồ thuỷ sinh Caxinh làm theo đơn đặt hàng của khách : Phần 1


Hồ 80 rộng 40 cao 50 (Đã Bán)


Hồ 1,2m rộng 45 cao 60(Đã Bán)


Hồ 1m ngang 40 cao 50 (Đã Bán)Một số hồ thuỷ sinh Caxinh làm theo đơn đặt hàng của khách : Phần 2hồ 1m ngang 45 cao 60(Đã Bán)Hồ rêu dài 60 rộng 40 cao 40 (Đã Bán)Hồ đá dài 80 rộng 40 cao 50(Đã Bán)


Một số hồ thuỷ sinh Caxinh làm theo đơn đặt hàng của khách : Phần 3


Hồ dài 1m ngang 45 cao 55 (Đã Bán)

Hồ dài 3m ngang 30 cao 1m(Đã Bán)Hồ dài 3m ngang 30 cao 1m(Đã Bán)
Hồ dài 2,4m rộng 40 cao 1m(Đã Bán)Hồ 40 rộng 25 cao 30(Đã Bán)


Hồ dài 1m rộng 40 cao 50(Đã Bán)


Hồ dài 2,2m rộng 40 cao 60(Đã Bán)