Nông nghiệp - cần thu mua đậu xanh hạt với số lượng lớn

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thiên Lý Hoa
- Địa chỉ: Đà Lạt - Lâm Đồng
- Tel, Fax:
- email: tulvcnsh@gmail.com
================================
 


Last edited:


Back
Top