Nông nghiệp quê em cần các bác góp vui

  • Thread starter hoangson121vx
  • Ngày gửi
hoangson121vx

hoangson121vx

_
Nông dân @
#1
Huế! Quê hương em đây các bác ạ, ngoài cây sen có thể làm thêm được những gì hả các bác. Đã quá lâu từ thời ông cha lập làng đến nay cũng ngót mấy trăm năm nó vẫn như vậy các bác à. Em cũng có vài ý tưởng rồi. Đăng lên đây để các bác có cảnh mà bình, để em củng cố thêm hướng đi thôi. Em thích con tôm càng xanh, không biết nó có sống được trong môi trường nước ngọt, rất ngon, không phèn, và sống chung với cây sen có được không? Chỉ có một đặt điểm là nước ở đây là nước đọng, nước từ lòng đất ngấm lên. Múc nước này uống lên như nước khoáng Aquafina. Bác nào đang nuôi càng xanh và cá lóc, vịt thì chia sẻ nhiệt tình giúp em với.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xta1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11169170_423271457833346_2142128775668002552_n.jpg%3Foh%3D770b10b94ec663732d2e215d556a2406%26oe%3D55DB58D8&hash=83c7cba575688d3b6c4f609bee4cec48

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11026582_423271521166673_8474065741008238990_n.jpg%3Foh%3Deb83cf399fc476c96e28a7cd2baae48a%26oe%3D55CE6349%26__gda__%3D1439028515_57d3e3a06555efde5fe5805c5788f946&hash=e17e02301bffc82cc76de37af8bf4b1f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11026582_423271521166673_8474065741008238990_n.jpg%3Foh%3Deb83cf399fc476c96e28a7cd2baae48a%26oe%3D55CE6349%26__gda__%3D1439028515_57d3e3a06555efde5fe5805c5788f946&hash=e17e02301bffc82cc76de37af8bf4b1f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xaf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11165277_423270807833411_2893025670309179333_n.jpg%3Foh%3D30493c517ca4138291ace4d940e30aed%26oe%3D55C99100%26__gda__%3D1439751601_7a790320a1a0a8d8dd68901ff80eeba9&hash=8bcc46930cc03956f90b03b95bb005a3
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xtp1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11055311_423271601166665_3640689881243287360_n.jpg%3Foh%3D2a9ed7027fff25fbf624a6142b440db5%26oe%3D55C28CC6%26__gda__%3D1440599536_a5c319a9d046d0c56018feb694578533&hash=1fb356aa4c8e3381dcd1d43cc74b820e

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11244711_423271567833335_3696261477310598525_n.jpg%3Foh%3D612185a7e3ac73c70b906b947a03a3ca%26oe%3D55C25CFE&hash=891057d282d227c4f7a29dfad7b8c6f4
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xap1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11209753_423271844499974_8235152680348888359_n.jpg%3Foh%3Db7f117437e44d26d22057b38fc287c49%26oe%3D560C0603%26__gda__%3D1440850911_2f97741eb86c4c16443b97d5aa943adb&hash=2db2d743189adb96f1c8486553f4495f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpt1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11088338_423271891166636_3390918090350242293_n.jpg%3Foh%3D2c197a39aea0c9ef3257b1772c2501b4%26oe%3D55D3B783&hash=e6e8348147df758edc61cd64fcb062a1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xta1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11164797_423271811166644_7670186994286236692_n.jpg%3Foh%3D6765d1b3bd90fe4122e4e3d745f28422%26oe%3D560B2C8E&hash=8b9585aa6b86ceabf699024182b5cfd7
 
T

thunguyenphong

Nhanong.Com
#2
Thanh Bình.
Nhìn những ảnh này, mai sau, ối người có tiền mua không được.
Lúc ấy, lại ước, giá như ngày ấy, không vào agriviet. hì hì.

Quê mình, cách đây độ vài năm, chắc cũng vậy. Tối, bọn trẻ, vẫn đi hú đi tìm.
NHoáng nhoàng 1 cái, khu công nghiệp về, tiệu là vây, cuộc sống điên đảo đảo điên, không nói nó là xấu- nó không xấu, chỉ trách- có lẽ lòng người dễ đổi thay... Và, cái -ngày xưa ấy- chẳng bao giờ quay lại. Đôi lúc, suy nghĩ thoáng qua, lại chỉ muốn lên rừng ở.
Đấy, vịnh cảnh sinh tình, thôi.

Còn, Mình, kinh nghiệm ít, không dám khuyên gì, ở chỗ này.

Rất cảm ơn B vì những bức ảnh đẹp.
 
M

motnua

Guest
#3
Huế! Quê hương em đây các bác ạ, ngoài cây sen có thể làm thêm được những gì hả các bác. Đã quá lâu từ thời ông cha lập làng đến nay cũng ngót mấy trăm năm nó vẫn như vậy các bác à. Em cũng có vài ý tưởng rồi. Đăng lên đây để các bác có cảnh mà bình, để em củng cố thêm hướng đi thôi. Em thích con tôm càng xanh, không biết nó có sống được trong môi trường nước ngọt, rất ngon, không phèn, và sống chung với cây sen có được không? Chỉ có một đặt điểm là nước ở đây là nước đọng, nước từ lòng đất ngấm lên. Múc nước này uống lên như nước khoáng Aquafina. Bác nào đang nuôi càng xanh và cá lóc, vịt thì chia sẻ nhiệt tình giúp em với.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xta1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11169170_423271457833346_2142128775668002552_n.jpg%3Foh%3D770b10b94ec663732d2e215d556a2406%26oe%3D55DB58D8&hash=83c7cba575688d3b6c4f609bee4cec48

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11026582_423271521166673_8474065741008238990_n.jpg%3Foh%3Deb83cf399fc476c96e28a7cd2baae48a%26oe%3D55CE6349%26__gda__%3D1439028515_57d3e3a06555efde5fe5805c5788f946&hash=e17e02301bffc82cc76de37af8bf4b1f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11026582_423271521166673_8474065741008238990_n.jpg%3Foh%3Deb83cf399fc476c96e28a7cd2baae48a%26oe%3D55CE6349%26__gda__%3D1439028515_57d3e3a06555efde5fe5805c5788f946&hash=e17e02301bffc82cc76de37af8bf4b1f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xaf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11165277_423270807833411_2893025670309179333_n.jpg%3Foh%3D30493c517ca4138291ace4d940e30aed%26oe%3D55C99100%26__gda__%3D1439751601_7a790320a1a0a8d8dd68901ff80eeba9&hash=8bcc46930cc03956f90b03b95bb005a3
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xtp1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11055311_423271601166665_3640689881243287360_n.jpg%3Foh%3D2a9ed7027fff25fbf624a6142b440db5%26oe%3D55C28CC6%26__gda__%3D1440599536_a5c319a9d046d0c56018feb694578533&hash=1fb356aa4c8e3381dcd1d43cc74b820e

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11244711_423271567833335_3696261477310598525_n.jpg%3Foh%3D612185a7e3ac73c70b906b947a03a3ca%26oe%3D55C25CFE&hash=891057d282d227c4f7a29dfad7b8c6f4
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xap1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11209753_423271844499974_8235152680348888359_n.jpg%3Foh%3Db7f117437e44d26d22057b38fc287c49%26oe%3D560C0603%26__gda__%3D1440850911_2f97741eb86c4c16443b97d5aa943adb&hash=2db2d743189adb96f1c8486553f4495f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpt1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11088338_423271891166636_3390918090350242293_n.jpg%3Foh%3D2c197a39aea0c9ef3257b1772c2501b4%26oe%3D55D3B783&hash=e6e8348147df758edc61cd64fcb062a1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xta1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11164797_423271811166644_7670186994286236692_n.jpg%3Foh%3D6765d1b3bd90fe4122e4e3d745f28422%26oe%3D560B2C8E&hash=8b9585aa6b86ceabf699024182b5cfd7
Tự lực từ cường đi nhé ...
Chẳng ai hơi đâu mà suy với đoàn rồi nói về cái đất huế này đâu hoangson121vx à .
Chỉ có người địa phương đến và xem thực tế rồi mới hiểu rõ rồi mới định hướng được .
Tài giỏi như hoàng sơn 121 vinh xuân mà không động não ra được gì để mà làm hay sao ?
Hay là để motnua này tư duy thử xem .
Theo motnua thì tập trung đất lại rồi vét ao hồ cho sạch - rải phân chuồng 1 lớp dày chừng 10 cm rồi trồng sen với mực nước 30 cm trong thời gian 1 năm không nuôi gì chỉ để cho sen mới phát triển đầy hồ - sau 1 năm sen phát triển bền vững trong hồ rồi đến thời gian đầu xuân là lúc sen ít lá và chưa có ra hoa thì ta bơm cạn nước từ từ và rải vôi - để hồ sen ngập vôi chừng 1 tháng thì thả nước đầy hồ - hồ đầy nước thì thả cá tạp - cá tạp nhiều thì thả cá mè - cá mè nhiều thì thả tiếp cá trắm cỏ - cá trắm cỏ lớn thì thả tiếp cá lóc - Tôm càng sanh chỉ có thể nuôi chung với cá rô phi , cua biển . còn lại thì nó không thể sống với mật độ dày với các con vật khác được .
Mà theo tôi thì anh nên tự lực từ cường tự động não đi thì hơn .
 
T

Tiểu Thiên

Nhanong.Com
#4
Nước ngon vậy,cần gì phải nghĩ,cứ nước đó,múc lên đóng chai bán,tạo dựng thương hiệu nước tinh khiết Hoàng Sơn.Nước tự nhiên,ko cần đầu tư máy móc,giá thành rẻ,chẳng mấy chốc đánh bật lavie,aquafina.
 
M

motnua

Guest
#5
Nước ngon vậy,cần gì phải nghĩ,cứ nước đó,múc lên đóng chai bán,tạo dựng thương hiệu nước tinh khiết Hoàng Sơn.Nước tự nhiên,ko cần đầu tư máy móc,giá thành rẻ,chẳng mấy chốc đánh bật lavie,aquafina.
Nước ngon thế thì nhà mấy nước cần gì phải bắt đường ống qua cầu trường hà . Lấy trực tiếp luôn cho tiện lợi .
 
hoangson121vx

hoangson121vx

_
Nông dân @
#6
Nước ngon vậy,cần gì phải nghĩ,cứ nước đó,múc lên đóng chai bán,tạo dựng thương hiệu nước tinh khiết Hoàng Sơn.Nước tự nhiên,ko cần đầu tư máy móc,giá thành rẻ,chẳng mấy chốc đánh bật lavie,aquafina.
Đã có người làm rồi bác ơi. Dàn máy 300 triệu, chiếc xe 200 triệu. Nhà mái che 100 triệu nữa. Tổng 600 triệu mới múc nước lên bán được bác à. Mà quanh vùng toàn múc nước dưới đất lên uống nên lượng nước bán cũng ít bác à.
 
khucthuydu

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
#7
Gần quê mình, Vinh Hiền, Vinh Mỹ... Giờ chỉ còn các bô lão. Đất toàn cát, mấy bác Thủy Sản làm ăn khá hơn trồng trọt
 
hoangson121vx

hoangson121vx

_
Nông dân @
#8
Gần quê mình, Vinh Hiền, Vinh Mỹ... Giờ chỉ còn các bô lão. Đất toàn cát, mấy bác Thủy Sản làm ăn khá hơn trồng trọt
Em ở Vinh Xuân, về quê bác cỡ 20km đấy. Chỗ bác em thấy nuôi trồng khá nhộn nhịp hơn trên em.
 
leviet_law

leviet_law

_
Nông dân @
#10
Nơi này cường độ ánh sáng cao, nắng, gió, khắc nghiệt với sự tăng sinh khối lá, thân, tinh bột... thì không nên suy luận theo hướng cây tổng hợp được nhiều vật chất như bắp, khoai lang, khoai mỳ, lúa... mà nên suy luận theo hướng cây gì cần năng lượng, cần sự khắc nghiệt cho càng chậm phát triển càng tốt, và nó có hương liệu.
Ví dụ như nắng gió đảo Lý Sơn tạo nên hương vị gừng Lý Sơn (không nhớ rõ lắm là gừng, hay củ sả, hay gì đó mà nó nhỏ nhưng nó có võ). Rồi hành hương - Bạc Liêu, khi mà hành sậy năng suất cao rớt giá 1.000 đ/ 1 kg thì nó vẫn có phân khúc riêng giá 10.000 đ. Hoặc rau tần ô Bạc liêu mùi vị rất đậm đà và giá cao nhớ hình như là gấp 5 lần tần ô Dalat thì phải.
 
Người Nông Dân

Người Nông Dân

Thành viên mới
#11
Nơi này cường độ ánh sáng cao, nắng, gió, khắc nghiệt với sự tăng sinh khối lá, thân, tinh bột... thì không nên suy luận theo hướng cây tổng hợp được nhiều vật chất như bắp, khoai lang, khoai mỳ, lúa... mà nên suy luận theo hướng cây gì cần năng lượng, cần sự khắc nghiệt cho càng chậm phát triển càng tốt, và nó có hương liệu.
Ví dụ như nắng gió đảo Lý Sơn tạo nên hương vị gừng Lý Sơn (không nhớ rõ lắm là gừng, hay củ sả, hay gì đó mà nó nhỏ nhưng nó có võ). Rồi hành hương - Bạc Liêu, khi mà hành sậy năng suất cao rớt giá 1.000 đ/ 1 kg thì nó vẫn có phân khúc riêng giá 10.000 đ. Hoặc rau tần ô Bạc liêu mùi vị rất đậm đà và giá cao nhớ hình như là gấp 5 lần tần ô Dalat thì phải.
Hình như tỏi Lý Sơn anh à. Xài tỏi này thì bá cháy @@
 
hoangson121vx

hoangson121vx

_
Nông dân @
#12
Nơi này cường độ ánh sáng cao, nắng, gió, khắc nghiệt với sự tăng sinh khối lá, thân, tinh bột... thì không nên suy luận theo hướng cây tổng hợp được nhiều vật chất như bắp, khoai lang, khoai mỳ, lúa... mà nên suy luận theo hướng cây gì cần năng lượng, cần sự khắc nghiệt cho càng chậm phát triển càng tốt, và nó có hương liệu.
Ví dụ như nắng gió đảo Lý Sơn tạo nên hương vị gừng Lý Sơn (không nhớ rõ lắm là gừng, hay củ sả, hay gì đó mà nó nhỏ nhưng nó có võ). Rồi hành hương - Bạc Liêu, khi mà hành sậy năng suất cao rớt giá 1.000 đ/ 1 kg thì nó vẫn có phân khúc riêng giá 10.000 đ. Hoặc rau tần ô Bạc liêu mùi vị rất đậm đà và giá cao nhớ hình như là gấp 5 lần tần ô Dalat thì phải.
Em định thử cây chanh không hạt ở đây bác à. Làm đê bao quanh hồ sen, em định trồng chanh trên đê bao..không biết nó thế nào? Vùng này nhiều chỗ vẫn trồng chanh giấy, dù năng suất không cao. Ngày xưa cực là do tưới nước, bây giờ chủ động tưới tiêu thì khá nhàn. Chủ yếu là sợ khí hậu khắc nghiệt năng suất thấp thôi. Với lại trong trường hợp đặc biệt lũ ngập gốc cỡ 3-5 ngày thì cây chanh có chết không vậy bác?.
 
hungdvh058

hungdvh058

Thành viên mới
#13
bác làm luôn khoản "nước sông tinh khiết" đóng chai cho nó có thương hiệu! rồi a e sẽ pr nhiệt tình. đảm bảo bọn nước suối khóc hết nước mắt!
 
hoangson121vx

hoangson121vx

_
Nông dân @
#14
bác làm luôn khoản "nước sông tinh khiết" đóng chai cho nó có thương hiệu! rồi a e sẽ pr nhiệt tình. đảm bảo bọn nước suối khóc hết nước mắt!
Ngày xưa em cũng có ý định làm cái thương hiệu " Nước tinh khiết ao sen" do trinh nữ múc trực tiếp ròi đóng chai. Nhưng kiếm không có nhân viên đủ tuổi lao động còn...nên đành bỏ bác à. Chưa có bác nào nuôi càng xanh, lóc, vịt vào chém giúp em mấy lời. Bùn ngủ thiệt.
 
M

Maya

Guest
#15
Huế! Quê hương em đây các bác ạ, ngoài cây sen có thể làm thêm được những gì hả các bác. Đã quá lâu từ thời ông cha lập làng đến nay cũng ngót mấy trăm năm nó vẫn như vậy các bác à. Em cũng có vài ý tưởng rồi. Đăng lên đây để các bác có cảnh mà bình, để em củng cố thêm hướng đi thôi. Em thích con tôm càng xanh, không biết nó có sống được trong môi trường nước ngọt, rất ngon, không phèn, và sống chung với cây sen có được không? Chỉ có một đặt điểm là nước ở đây là nước đọng, nước từ lòng đất ngấm lên. Múc nước này uống lên như nước khoáng Aquafina. Bác nào đang nuôi càng xanh và cá lóc, vịt thì chia sẻ nhiệt tình giúp em với.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xta1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11169170_423271457833346_2142128775668002552_n.jpg%3Foh%3D770b10b94ec663732d2e215d556a2406%26oe%3D55DB58D8&hash=83c7cba575688d3b6c4f609bee4cec48

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11026582_423271521166673_8474065741008238990_n.jpg%3Foh%3Deb83cf399fc476c96e28a7cd2baae48a%26oe%3D55CE6349%26__gda__%3D1439028515_57d3e3a06555efde5fe5805c5788f946&hash=e17e02301bffc82cc76de37af8bf4b1f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11026582_423271521166673_8474065741008238990_n.jpg%3Foh%3Deb83cf399fc476c96e28a7cd2baae48a%26oe%3D55CE6349%26__gda__%3D1439028515_57d3e3a06555efde5fe5805c5788f946&hash=e17e02301bffc82cc76de37af8bf4b1f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xaf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11165277_423270807833411_2893025670309179333_n.jpg%3Foh%3D30493c517ca4138291ace4d940e30aed%26oe%3D55C99100%26__gda__%3D1439751601_7a790320a1a0a8d8dd68901ff80eeba9&hash=8bcc46930cc03956f90b03b95bb005a3
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xtp1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11055311_423271601166665_3640689881243287360_n.jpg%3Foh%3D2a9ed7027fff25fbf624a6142b440db5%26oe%3D55C28CC6%26__gda__%3D1440599536_a5c319a9d046d0c56018feb694578533&hash=1fb356aa4c8e3381dcd1d43cc74b820e

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11244711_423271567833335_3696261477310598525_n.jpg%3Foh%3D612185a7e3ac73c70b906b947a03a3ca%26oe%3D55C25CFE&hash=891057d282d227c4f7a29dfad7b8c6f4
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xap1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11209753_423271844499974_8235152680348888359_n.jpg%3Foh%3Db7f117437e44d26d22057b38fc287c49%26oe%3D560C0603%26__gda__%3D1440850911_2f97741eb86c4c16443b97d5aa943adb&hash=2db2d743189adb96f1c8486553f4495f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpt1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11088338_423271891166636_3390918090350242293_n.jpg%3Foh%3D2c197a39aea0c9ef3257b1772c2501b4%26oe%3D55D3B783&hash=e6e8348147df758edc61cd64fcb062a1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xta1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11164797_423271811166644_7670186994286236692_n.jpg%3Foh%3D6765d1b3bd90fe4122e4e3d745f28422%26oe%3D560B2C8E&hash=8b9585aa6b86ceabf699024182b5cfd7
Bạn xem ở chỗ bạn cây gì trồng phù hợp. Mình đang cần tìm nguồn cung cấp nghệ, tỏi, sả,... các loại gia vị đạt tiêu chuẩn cho thị trường xuất khẩu. Nếu cần thông tin về các tiêu chuẩn thị trường bạn thử liên lạc cho mình (Mai Anh 0984 8255 84), mình ở Đà Nẵng và cũng đang ấp ủ dự án về một số mặt hàng nông sản. Nếu bạn có dịp ghé Đà Nẵng thì liên lạc với mình để trao đổi thêm. Mình rất thích những người trăn trở với quê hương như bạn.
 
hoangson121vx

hoangson121vx

_
Nông dân @
#16
Bạn xem ở chỗ bạn cây gì trồng phù hợp. Mình đang cần tìm nguồn cung cấp nghệ, tỏi, sả,... các loại gia vị đạt tiêu chuẩn cho thị trường xuất khẩu. Nếu cần thông tin về các tiêu chuẩn thị trường bạn thử liên lạc cho mình (Mai Anh 0984 8255 84), mình ở Đà Nẵng và cũng đang ấp ủ dự án về một số mặt hàng nông sản. Nếu bạn có dịp ghé Đà Nẵng thì liên lạc với mình để trao đổi thêm. Mình rất thích những người trăn trở với quê hương như bạn.
Nếu giá cả ổn và có thể làm được thì hay nhỉ, chỗ mình có thể trồng tốt nhất là cây xả, nghệ thì chưa biết, và khi trồng thì đảm bảo sạch 100%. Không biết yêu cầu thế nào nhỉ :D:D:D
 

Quảng cáo

Top