Bán Nước yến sào Viet Nam, yến xào, yensao, yến sào Viet , nước yến, yến, to yen, yến sào

  • Thread starter linhgiaon
  • Ngày gửi
L

linhgiaon

Guest
#1
STT Tên hàng Gam Giá Bán
1 Thô tinh khiết * 100 100 7,000,000
2 Thô tinh khiết * 50 50 3,500,000
3 Thô làm sạch * 100 100 4,700,000
4 Thô làm sạch * 50 50 2,350,000
5 Thô trắng*100 100 4,500,000
6 Thô trắng*50 50 2,250,000
7 Thô hồng làm sạch * 100 100 5,800,000
8 Thô hồng làm sạch * 50 50 2,900,000
9 Tinh chế đặc biệt * 100 100 4,600,000
10 Tinh chế đặc biệt * 50 50 2,300,000
11 Tinh chế trắng * 100 100 3,900,000
12 Tinh chế trắng * 50 50 1,950,000
13 Tinh chế lẻ *10 10 450,000
14 Tinh chế lẻ *9 9 405,000
15 Tinh chế lẻ *8 8 360,000
16 Tinh chế lẻ *7 7 315,000
17 Tinh chế lẻ *6 6 270,000
18 Tinh chế lẻ *5 5 225,000
19 Tinh chế đảo * 100 100 7,000,000
20 Tinh chế đảo * 50 50 3,500,000
21 Tinh chế hồng * 100 100 5,800,000
22 Tinh chế hồng * 50 50 2,900,000
23 Tinh Chế Huyết Đặc Biệt 100 9,000,000
24 Tinh Chế Huyết Đặc Biệt 50 4,500,000
25 Tinh Chế Huyết * 100 100 7,600,000
26 Tinh Chế Huyết * 50 50 3,800,000
27 Tinh chế huyết * 10 10 760,000
28 Tinh chế huyết *9 9 684,000
29 Nước yến lọ lẽ 1 Lọ 35,000
30 Nước Yến Lóc 6 1 Hộp 210,000
31 Nước Yến Lóc 8 1 Hộp 280,000

liên hệ: Nguyễn Dziao Linh

Đơn vị: công ty CPDT- Xuất khẩu Quốc Tế:
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT INVESTMENT CO., LTD


Đện thoại: 0937223408- - Fax:+84 8 6291 5238
Email: linhgiaon@gmail.com
Website: http://www.vietnest.com.vn/
 

Top