NUÔI CÁ

Xuan Vu

_
Nông dân @
#1
Con cá cho nó ăn gì
Thức ăn sẵn có tức thì nuôi ngay
Con cá vốn cám tiền vay
Có ngày lụn bại trắng tay nợ nần
Con cá nó quá bâng khuâng
Các nhà thương nghiệp chơi sân hại mình
Lâu lâu nó kích nó rình
Tăng lên chút giá là mình lời to
Thế rồi mua săm bo bo
Đào ao thả cá giàu to đấy rồi
Thương buôn nó lại chơi tồi
Giá thì hạ thấp đứng ngồi kêu than
Nợ nần nhà cửa tan hoang
Nhìn ao cá đẹp hai hàng lệ rơi
Là thằng cám nó mới lời
Cám cao công nghiệp giá hời trời mây
Bà con mình lại trắng tay
Suốt ngày ăn nhậu giải khuây nợ nần