Nuôi Gà Đông Cảo Lai - Hiệu Quả Kinh Tế Hơn Gà Thuần

Lemac

Thành viên mới
Đúng là gà lai cho hiệu quả tốt vì mau lớn và thời gian ngắn, hơn nữa giá giống thuần chủng ( cũng ko chắc có thuần chủng ko ) quá đắt để nuôi thưong phẩm
Ngoài ra , gà lai trên dưới 3,5kg có thể xuất dc rồi , trong khi gà thuần chủng muốn nuôi đạt 4-5kg trở lên sẽ chi phí rất nhiều thời gian và thức ăn
 


Top