Nuôi gà tây

#1
Xin hỏi nuôi gà công nghiệp 3-4 tháng thì có thể xuất chuồng còn nuôi gà huba gà tây thì bao lâu có thể xuất chuồng.
 

hoangson121vx

_
Nông dân @
#3
Xin hỏi nuôi gà công nghiệp 3-4 tháng thì có thể xuất chuồng còn nuôi gà huba gà tây thì bao lâu có thể xuất chuồng.
Khi nào làm thịt 1 con ăn thấy ngon là xuất chuồng được, thấy dở thì nuôi tiếp nhé:D