phân biệt cầy vòi hương và cầy hương !

  • Thread starter ct ku nghia
  • Ngày gửi
<TABLE class=Body00 cellSpacing=3 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=style8 align=middle colSpan=2 height=5></TD></TR><TR><TD vAlign=bottom align=middle width="43%" height=153><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD id=cels style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid" vAlign=center align=middle width=100 bgColor=#ffffff height=100></TD><TD vAlign=top width=5 bgColor=#aaaaaa><TABLE height=5 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=5 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>
p.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right width=100 bgColor=#aaaaaa height=5><TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=3 bgColor=#ffffff height=5>
p.gif
</TD><TD align=right bgColor=#aaaaaa height=3>
p.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=3 bgColor=#aaaaaa height=3>
p.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=bottom width="57%"><TABLE class=Body03 height=115 cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tên Việt Nam: [/FONT]</TD><TD class=Bkink vAlign=center>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cầy hương [/FONT]
</TD></TR><TR><TD height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tên Latin:[/FONT]
</TD><TD class=Body03>Viverricula indica </TD></TR><TR class=Body03><TD height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Họ:[/FONT] </TD><TD class=Body03>Cầy Viverridae </TD></TR><TR class=Body03><TD style="COLOR: #0000ff" height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bộ:[/FONT] </TD><TD class="Body03 style8" style="COLOR: #000000">Ăn thịt Carnivora </TD></TR><TR class=Body03><TD style="COLOR: #990000" width="30%" height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lớp (nhóm):[/FONT] </TD><TD class=Body03 style="COLOR: #000000" width="70%">Thú </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR align=left><TD vAlign=bottom align=middle>
img_blank.gif
img_blank.gif
img_blank.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD class=Body03 style="COLOR: #990000; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif" align=middle> Hình: Mammals of Cambodia <TD align=middle> </TD></TR><TR background="/images/Background 2.gif"><TD colSpan=2>
------------------------------------------------------------------------------------------------​
</TD></TR><TR background="/images/Background 2.gif"><TD colSpan=2><TABLE class=Body00 height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="3%" background="/images/background 1.jpg"> </TD><TD width="94%"> <META http-equiv=Content-Language content=en-us><META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR><META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId><STYLE><!-- p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}--></STYLE>
CẦY HƯƠNG<?XML:NAMESPACE PREFIX = U1 /><U1:p> </U1:p>
Viverricula indica (Desmarest, 1817)<U1:p> </U1:p>
Họ: Cầy Viverridae<U1:p> </U1:p>
Bộ: Ăn thịt Carnivora<U1:p> </U1:p>
Mô tả: <U1:p></U1:p>
Cầy hương nhỏ hơn cầy giông, nặng 2 - 4 kg, dài thân 540 - 630mm, dài đuôi 300 - 430mm. Lông màu xám bẩn. Dọc sống lưng có các vệt xám đen, hông có nhiều vệt đen mờ xếp thành hàng chạy từ vai đến mông, Đuôi dài, có 7 vòng trắng xen lẫn với 7 vòng đen. Con đực có tuyến xạ nằm giữa kẽ hai tinh hoàn.<U1:p> </U1:p>
Sinh thái và tập tính: <U1:p></U1:p>
Cầy hương không sống trong rừng. Sinh cảnh thích hợp là trên nương rẫy, ven khe suối, trên các savan đồi cây bụi. Sống đơn độc, kiếm ăn đêm (thường từ chập tối đến nửa đêm). <U1:p></U1:p>
Thức ăn ưa thích của cầy hương là côn trùng và chuột. Ngoài ra chúng còn ăn chim và một số loài bò sát (rắn, nhông) một số loại quả và rễ cây. Cầy hương sinh sản tập trung vào tháng 4,5,6. Mỗi lứa 2 - 3 con. Tuổi thọ khoảng 8 - 9 năm.<U1:p> </U1:p>
Phân bố:
<U1:p></U1:p>Trên toàn vùng Nam châu Á.Ở nước ta, cầy hương phân bố khắp các tỉnh miền núi và trung du.<U1:p> </U1:p>
Giá trị sử dụng: <U1:p></U1:p>
Cầy hương cho xạ hương là một loại dược liệu quí.<U1:p> </U1:p>
Tình trạng: <U1:p></U1:p>
Số lượng không còn đối phổ biến, cần bảo vệ nghiêm ngặt để phát triển vững bền loài cầy hương.<U1:p></U1:p>

Tài liệu dẫn: Động vật rừng - Phạm Nhật - trang 176.<U1:p></U1:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE class=Body00 cellSpacing=3 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=style8 align=middle colSpan=2 height=5></TD></TR><TR><TD vAlign=bottom align=middle width="43%" height=153><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD id=cels style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid" vAlign=center align=middle width=100 bgColor=#ffffff height=100></TD><TD vAlign=top width=5 bgColor=#aaaaaa><TABLE height=5 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=5 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>
p.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right width=100 bgColor=#aaaaaa height=5><TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=3 bgColor=#ffffff height=5>
p.gif
</TD><TD align=right bgColor=#aaaaaa height=3>
p.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=3 bgColor=#aaaaaa height=3>
p.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=bottom width="57%"><TABLE class=Body03 height=115 cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tên Việt Nam: [/FONT]</TD><TD class=Bkink vAlign=center>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cầy giông [/FONT]
</TD></TR><TR><TD height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tên Latin:[/FONT]
</TD><TD class=Body03>Viverra zibetha </TD></TR><TR class=Body03><TD height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Họ:[/FONT] </TD><TD class=Body03>Cầy Viverridae </TD></TR><TR class=Body03><TD style="COLOR: #0000ff" height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bộ:[/FONT] </TD><TD class="Body03 style8" style="COLOR: #000000">Ăn thịt Carnivora </TD></TR><TR class=Body03><TD style="COLOR: #990000" width="30%" height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lớp (nhóm):[/FONT] </TD><TD class=Body03 style="COLOR: #000000" width="70%">Thú </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR align=left><TD vAlign=bottom align=middle>
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD class=Body03 style="COLOR: #990000; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif" align=middle> Hình: Phùng mỹ Trung <TD align=middle> </TD></TR><TR background="/images/Background 2.gif"><TD colSpan=2>
------------------------------------------------------------------------------------------------​
</TD></TR><TR background="/images/Background 2.gif"><TD colSpan=2><TABLE class=Body00 height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="3%" background="/images/background 1.jpg"> </TD><TD width="94%"> <META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR><META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId><STYLE><!-- p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}--></STYLE>
CẦY GIÔNG<U1:p> </U1:p>
Viverra zibetha Linnaeus, 1758<U1:p> </U1:p>
Họ: Cầy Viverridae<U1:p> </U1:p>
Bộ: Ăn thịt Carnivora<U1:p> </U1:p>
Kích thước:<U1:p> </U1:p>
Chiều dài đầu thân: Con đực 790mm, con cái 770mm. Chiều dài đuôi: con đực 460, con cái 440mm.<U1:p> </U1:p>
Trọng lượng:
Từ 8 - 9 kg.<U1:p> </U1:p>
Đặc điểm nhận dạng:
<U1:p></U1:p>Cỡ lớn, bộ lông màu xám đen có 4 - 5 vạch đen bên mình, bên cổ có 3 đường chỉ đen nằm ngang, đuôi có 6 - 7 ngấn màu trắng xen đen. Miệng màu trắng. Phía sau tai có vệt màu trắng kéo xuống đến cổ. Từ sau gáy kéo xuống gốc đuôi có dải lông đen. Con đực to hơn con cái chút ít.<U1:p> </U1:p>
Phân bố:<U1:p> </U1:p>
Từ miền Nam Trung Quốc đến miền Đông Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Việt Nam.<U1:p> </U1:p>
Đặc điểm sinh thái:<U1:p>
</U1:p>Có khả năng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Thức ăn gồm cá, trứng chim, bò sát, rắn cóc, sâu bọ, chuột, hoa quả, củ. <U1:p></U1:p>
Cầy giông có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, vì nó ăn cả động vật và thực vật nên nó là loài hạn chế các con vật nhỏ có vai trò phân tán thảo mộc. Kiếm ăn đêm và kiếm ăn ở trên cây nhiều hơn kiếm ăn ở dưới đất.<U1:p> </U1:p>
Đề nghị biện pháp bảo vệ,
<U1:p></U1:p>Cấm săn, bẫy bắt, kết hợp với biện pháp bảo vệ môi sinh.<U1:p> </U1:p>

Tài liệu dẫn: Thú Đông Dương & Thái Lan trang 71.<U1:p> </U1:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class=Body00 cellSpacing=3 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=style8 align=middle colSpan=2 height=5></TD></TR><TR><TD vAlign=bottom align=middle width="43%" height=153><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD id=cels style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid" vAlign=center align=middle width=100 bgColor=#ffffff height=100></TD><TD vAlign=top width=5 bgColor=#aaaaaa><TABLE height=5 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=5 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>
p.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right width=100 bgColor=#aaaaaa height=5><TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=3 bgColor=#ffffff height=5>
p.gif
</TD><TD align=right bgColor=#aaaaaa height=3>
p.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=3 bgColor=#aaaaaa height=3>
p.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=bottom width="57%"><TABLE class=Body03 height=115 cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tên Việt Nam: [/FONT]</TD><TD class=Bkink vAlign=center>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cầy vòi hương [/FONT]
</TD></TR><TR><TD height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tên Latin:[/FONT]
</TD><TD class=Body03>Paradoxurus hermaphroditus </TD></TR><TR class=Body03><TD height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Họ:[/FONT] </TD><TD class=Body03>Cầy Viverridae </TD></TR><TR class=Body03><TD style="COLOR: #0000ff" height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bộ:[/FONT] </TD><TD class="Body03 style8" style="COLOR: #000000">Ăn thịt Carnivora </TD></TR><TR class=Body03><TD style="COLOR: #990000" width="30%" height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lớp (nhóm):[/FONT] </TD><TD class=Body03 style="COLOR: #000000" width="70%">Thú </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR align=left><TD vAlign=bottom align=middle>
img_blank.gif
img_blank.gif
img_blank.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD class=Body03 style="COLOR: #990000; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif" align=middle> Hình: Phùng mỹ Trung <TD align=middle> </TD></TR><TR background="/images/Background 2.gif"><TD colSpan=2>
------------------------------------------------------------------------------------------------​
</TD></TR><TR background="/images/Background 2.gif"><TD colSpan=2><TABLE class=Body00 height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="3%" background="/images/background 1.jpg"> </TD><TD width="94%"> <META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR><META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId><STYLE><!-- p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}--></STYLE>
CẦY VÒI HƯƠNG <U1:p></U1:p>
Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777)<U1:p> </U1:p>
Họ: Cầy Viverridae<U1:p> </U1:p>
Bộ: Ăn thịt Carnivora<U1:p> </U1:p>
Mô tả: <U1:p> </U1:p>
Cầy vòi hương nặng 3 - 5 kg, dài thân 480 - 700mm, dài đuôi 400 - 660mm. Bộ lông nền màu xám. Có sọc đen chạy từ đầu dọc theo lưng đến gốc đuôi. Vai và hông mốc xám bẩn. Mặt xám đen có các đốm trắng bên má và bên mắt. Bốn vó chân đen, bụng xám, Đuôi dài, phần mặt trên gốc đuôi đen điểm vàng nhạt, mặt dưới vàng đất. Phần ngoài đuôi đen.<U1:p> </U1:p>
Sinh thái và tập tính: <U1:p></U1:p>
Cơ bản gần giống cầy vòi mốc. Chủ yếu sống ở rừng. Sinh hoạt kiếm ăn đêm, ngày ngủ. Thường đi đơn. Thức ăn chủ yếu là các loài cây rừng. Vòi hương sinh sản quanh năm nhưng tập trung vào các tháng 10, 11, 12. Mỗi lứa đẻ 2 - 4 con. Cầy con sinh trưởng khá nhanh.<U1:p> </U1:p>
Phân bố:<U1:p> </U1:p>
Nam Trung Quốc, Nêpan, miền Đông Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Việt Nam loài này phân bố khá nhiều ở các tỉnh phía Nam từ Phan Rang trở vào đến Long An.<U1:p> </U1:p>
Giá trị sử dụng: <U1:p></U1:p>
Cho xạ hương, da lông và thực phẩm.<U1:p> </U1:p>
Tình trạng:<U1:p> </U1:p>
Số lượng cầy vòi hương không còn nhiều. Cần có biện pháp bảo vệ loài này, cấm săn bắn, bẫy, bắt.<U1:p> </U1:p>
Tài liệu dẫn: Động vật rừng - Phạm Nhật - trang 178.<U1:p></U1:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>:eek::eek::eek::eek::eek::eek:
 


Do công việc không thể nuôi tiếp, chúng tôi cần bán 3 con cầy hương, khoảng 3kg/con

với giá rẻ ai có nhu cầu , xin liên hệ anh Tuấn Anh ở Tiên lãng Hải Phòng ,: số điện thoại: 01686476317
 


Back
Top