Phân bón cho cây bắp lai

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Yêu cầu về dinh dưỡng của cây bắp lai

Bắp có thể thích ứng với nhiều loại đất, miễn là đất có độ thoáng khí thích hợp, giữ nước tốt, có độ pH từ 6,0 – 7,2. Nếu đất chua cần phải bón vôi hay bột đá vôi để tạo môi trường thích hợp cho cây phát triển.

Đất qúa chua trồng bắp không có hiệu qủa. Bắp ưa thời tiết ấm. Nhiệt độ thích hợp nhất cho bắp vào khoảng 21 – 27oC. Cây bắp cần được luân canh, tốt nhất là với cây họ đậu, vì luân canh sẽ làm giảm nguồn sâu bệnh, làm giảm ảnh hưởng xấu của của việc khai thác dinh dưỡng giống nhau của 2 vụ bắp liên tiếp. Hơn nữa cây họ đậu sẽ tích lũy phân đạm cho bắp ở vụ sau. 

Bắp là một cây phàm ăn, ăn khỏe nên rất dễ làm kiệt đất. Lượng dinh dưỡng mà cây lấy đi từ đất mỗi vụ là rất lớn. Không chỉ hạt bắp, mà cả thân lá bắp cũng chứa một hàm lượng dinh dưỡng khá cao. Với năng suất xấp xỉ 10 tấn, cây bắp lấy đi từ đất khoảng 200 kg N, 90 kg P2O5, 230 kg K2O, 70 kg MgO, 60 kg CaO, 20 kg S, 80 kg Cl …

Với số lượng dinh dưỡng trên, rõ ràng là cây bắp rất cần được bón phân để bù đắp lại lượng dinh dưỡng cây lấy đi từ đất. Một đặc điểm khác của cây bắp là thân lá bắp chứa một nguồn dinh dưỡng rất qúy cho trâu bò, nên nó thường được lấy đi khỏi đồng ruộng làm thức ăn cho gia súc. Với lượng dinh dưỡng cây bắp lấy đi như trên thì cơ cấu dinh dưỡng cho bắp sẽ là N:p2O5: K2O theo tỷ lệ 2:1:2. Tuy nhiên, liều lượng phân bón lại tùy thuộc vào chất đất, giống trồng, thời tiết trong vụ và năng suất cây trồng định đạt tới.

Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:

Đối tác
Top